Årsmöte 2023

Lycksele Pistolskytteklubb bjuder in alla medlemmar till årsmöte.

Torsdag den 23/2 kl 19:00 på First camp Ansia.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, inkomna motioner och övriga handlingar kommer att anslås för nedladdning här på hemsidan för medlemmar senast 1v före. Inbetalningsuppgifter/faktura för medlemsavgift 2023 skickas via separat e-post / brev och finns även på hemsidan.

Vid frågor kontakta Kristofer Nilsson på e-post ordforande(a)lyckselepk.se.

/Styrelsen

Lämna en kommentar