Handlingar

Handlingar/Blanketter

Här hittar du dom vanligaste handlingarna.

Ansökan om medlemskap Ladda ner i PDF
Utdrag ur Belastningsregister Länk till Polisen
LPK Stadgar antagna 2011-07-07 Ladda ner i PDF
Ansökan om föreningsintyg Ladda ner i PDF
Skjutkort Märkestagning Ladda ner i PDF

Föreningsintyg/krav för egen vapenlicens. Grundkraven är följande;

  • Du ska ha fyllt 18 år
  • Du ska ha uppfyllt kraven för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke (skytteprov).
  • Du ska inneha SPSF pistolskyttekort (grönt kort)
  • Du ska ha varit aktiv medlem i pistolskytteförening i 6 månader för första vapnet i kal .22 och ett år för grövre kalibrar.
  • Du ska ha behov av vapnet – vilket klubben intygar efter beslut av styrelsen.

Länk till Polisens FAP 551-3 – Där kan man läsa mera i detalj om vad som krävs för att anses vara Aktiv medlem i föreningen. Här hittar du Polisens Ansökan om Vapenlicens. Beslut om ditt föreningsintyg tas sedan vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsemöten enl följande prel datum: ?