Lycksele Pistolskytteklubb

Årsmöte 2024

Pistolskytte i Lycksele. Nationellt och sportskytte för unga och vuxna sedan 1944.

Lycksele Pistolskytteklubb bjuder in alla medlemmar till årsmöte.

Onsdag den 28/2 kl 19:00 på First camp Ansia.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, inkomna motioner och övriga handlingar kommer att anslås för nedladdning här på hemsidan för medlemmar senast 1v före. Inbetalningsuppgifter/faktura för medlemsavgift 2024 skickas via separat e-post / brev och finns även på hemsidan.

Vid frågor kontakta Kristofer på e-post ordforande(a)lyckselepk.se.

/Styrelsen

Lämna en kommentar