Om Lycksele Pistolskytteklubb

Allmänt om klubben

Lycksele Pistolskytteklubb grundades 1944 och har idag ca 30 medlemmar. Med ett antal aktiva som tävlar i olika grenar inom pistolskyttet. Klubben har två skjutbanor, en utomhus och en inomhusbana. Vi anordnar årligen som regel två tävlingar i pistolskytte, fältskytte i Maj och Vinterdarren bana/luftpistol i Januari.

LPK är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet. Verksamhet bedrivs i bl.a följande grenar – Precision/Sport (bana 25m), fältskytte, PPC och luftpistol under vintern (även ungdomsverksamhet). Läs mer om våra skytteformer här.

Medlemsavgifter

Avgifterna för 2023 är av årsmötet beslutat till följande:

Vuxen700kr
Ungdom500kr (kalenderår man fyller 18år=ungdom)
Familj900kr
Avgift aktiv medlem+260/100kr (ungdom upp till 18år bet 100kr)
Spegelavgift+100kr** (årsvis)

*Betalas av alla som skjutit minst ett skott och/eller innehar vapenlicens för pistol/revolver.

**Frivillig spegelavgift, medlem kan då fritt byta speglar under ett år (ute/inomhus). Gäller skyttar över 18år.

Exempel: Vuxen skytt som har vapenlicens och/eller minst skjutit ett skott under 2022, betalar 960kr i medlemsavgift.

Exempel: Ungdom (under 18år) som skjuter luft och är aktiv, betalar 600kr.

Postgiro: 6 46 51-3Förfallodag: sista bankdag i April