Lycksele Pistolskytteklubb

Om oss

Pistolskytte i Lycksele. Nationellt och sportskytte för unga och vuxna sedan 1944.

Om Lycksele Pistolskytteklubb

Allmänt om klubben

Lycksele Pistolskytteklubb grundades 1944 och har idag ca 30 medlemmar. Med ett antal aktiva som tävlar i olika grenar inom pistolskyttet. Klubben har två skjutbanor, en utomhus och en inomhusbana. Vi anordnar årligen som regel två tävlingar i pistolskytte, fältskytte i Maj och Vinterdarren bana/luftpistol i Januari.

LPK är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet. Verksamhet bedrivs i bl.a följande grenar – Precision/Sport (bana 25m), fältskytte, PPC och luftpistol under vintern (även ungdomsverksamhet). Läs mer om våra skytteformer här.

Medlemsavgifter

Avgifterna för 2023 är av årsmötet beslutat till följande:

Vuxen700kr
Ungdom500kr (kalenderår man fyller 18år=ungdom)
Familj900kr
Avgift aktiv medlem+260/100kr (ungdom upp till 18år bet 100kr)
Spegelavgift+100kr** (årsvis)

*Betalas av alla som skjutit minst ett skott och/eller innehar vapenlicens för pistol/revolver.

**Frivillig spegelavgift, medlem kan då fritt byta speglar under ett år (ute/inomhus). Gäller skyttar över 18år.

Exempel: Vuxen skytt som har vapenlicens och/eller minst skjutit ett skott under 2022, betalar 960kr i medlemsavgift.

Exempel: Ungdom (under 18år) som skjuter luft och är aktiv, betalar 600kr.

Postgiro: 6 46 51-3Förfallodag: sista bankdag i April