Årsmöte 2021

Lycksele Pistolskytteklubb bjuder in alla medlemmar till årsmöte.

Torsdag den 22/4 kl 19:00 via Skype. Länk till mötet har gått ut via e-post till alla medlemmar.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, inkomna motioner och övriga handlingar kommer att anslås i forumet här på hemsidan senast 1v före. Inbetalningsuppgifter/faktura för medlemsavgift 2021 skickas via separat e-post / brev och finns även på hemsidan.

Vid frågor kontakta Kristofer Nilsson på e-post ordforande(a)lyckselepk.se.

Lämna en kommentar